Novinky
Zúčastníme se Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (2.10.2017)

Ve dnech 9. a 10.10.2017 se zůčastníme B2B setkání Kontakt&Kontrakt pořádaného na brněnském výstavišti při MSV 2017.

Máte-li zájem se s námi při této příležitosti setkat, můžete se registrovat na stránce ZDE.


Článek na webu o stavebnictví (9.6.2017)

Helios Orange jako ideální nástroj pro řízení zakázek stavebních firem?    ANO!

Přečtěte si náš článek na webu tzb-info.cz.


Webinář - Helios Orange ve stavebnictví (2.6.2017)

Společnost CATHEDRAL Software, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na webinář s názvem "ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK JEDNODUŠE S HELIOS ORANGE"

Více informací o semináři naleznete zde>>.


archív novinek
Zasílání novinek

POVEZ II

Projekt navazuje na projekty POVEZ a „Vzdělávejte se pro růst!“, které ÚP ČR s úspěchem realizoval v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Díky projektu POVEZ II mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Celkem má ÚP ČR v rámci projektu k dispozici téměř 3,5 mld. Kč.

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.

 • Kdo může zažádat o dotaci?
 • zaměstnavatelé
 • OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců
 • zaměstnanci
 • potenciální noví zaměstnanci
 • nestátní neziskové organizace

Co lze získat?

Finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců) ve výši až 200 000,- EUR v režimu de minimis. Žadatel může čerpat částku až 500 000,- Kč měsíčně. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady jednoho zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit až 29 700,- Kč měsíčně s maximální sazbou 176,- Kč/hod.

Jaké výdaje/aktivity je možné podpořit?

 

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých a potenciálních zaměstnanců, a to formou odborného rozvoje zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ
 • tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích
 • poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd.
 • podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků
 • podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce
 • odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potencionální zaměstnanec v rámci firmy vykonává, nebo bude vykonávat. Jazykové kurzy mohou být podpořeny v maximální délce 6 měsíců
 • další profesní vzdělávání zaměstnanců či potencionální zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele

 

Jaký je časový harmonogram projektu?

 • Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ je realizován v období od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2020.

Jakým způsobem bude projekt financován?

 • Výše podpory může dosáhnout 85 % způsobilých výdajů projektu v režimu de minimis a se spoluúčastí žadatele 15% na úhradu vzdělávací aktivity. Podpora v rámci blokové výjimky je vyjádřena v tabulce Míra veřejné podpory.
 • Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předložených výkazů „Vyúčtování mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě“, kopie Evidence docházky (prezenční listina) a kopie za příslušné období, kopie bankovního výpisu a originálů dohod se zaměstnanci o zařazení do projektu (pouze s prvním vyúčtováním).
 • Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700,- Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době (plný úvazek).
 • Žadatel může čerpat maximálně částku 500 000,- Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Uvedený limit je průměrný, tzn., že pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 400 000,- Kč, v dalším měsíci může vyčerpat 600 000,- Kč.

zpět