Novinky
Zúčastníme se Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (2.10.2017)

Ve dnech 9. a 10.10.2017 se zůčastníme B2B setkání Kontakt&Kontrakt pořádaného na brněnském výstavišti při MSV 2017.

Máte-li zájem se s námi při této příležitosti setkat, můžete se registrovat na stránce ZDE.


Článek na webu o stavebnictví (9.6.2017)

Helios Orange jako ideální nástroj pro řízení zakázek stavebních firem?    ANO!

Přečtěte si náš článek na webu tzb-info.cz.


Webinář - Helios Orange ve stavebnictví (2.6.2017)

Společnost CATHEDRAL Software, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na webinář s názvem "ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK JEDNODUŠE S HELIOS ORANGE"

Více informací o semináři naleznete zde>>.


archív novinek
Zasílání novinek

Řešení financování pořízení IS

EUNaše společnost pomáhá najít budoucím zákazníkům našeho systému možnosti financování, které by byly pro něj nejvýhodnější. Díky dotačním programům EU je nyní pořízení našeho systému jednodušší než kdykoliv předtím.

Nabízíme následující možnosti financování:

 • Přímý prodej licencí IS
 • Pronájem licencí IS
 • Leasing na zakoupení licencí IS
 • Prodej licencí IS s podporou dotačních programů EU

Program Inovace

Zaměření:

Cílem programu je podpořit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb).

Podporované aktivity:

 • zvyšování technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • zvyšování efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů
 • významné změny v designu produktu nebo balení, lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů, zavedení nových prodejních kanálů; ochrana práv prům. vlastnictví

Příjemce podpory:

 • malý, střední a velký podnik, VŠ a veřejné VaV instituce

Uznatelné náklady:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, HW a sítě
 • SW a data, práva k používání duševního vlastnictví, know-how, licence, patenty
 • služby, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci, náklady na publicitu projektu

Forma a výše podpory:

 • dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt (v hospodářsky problémových regionech až 200 mil. Kč)
 • intenzita podpory 45/35/25 % způsobilých výdajů, ochrana práv průmysl. vlastnictví 50 %

Příjem předběžných žádostí od 2.6. do 30.11.2015, příjem PŽ od 1.9.2015 do 31.1.2016.


Program Technologie (pro mikropodniky)

Zaměření:

Cílem programu je podpora uskutečnění podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů. Úspěšní žadatelé si mohou s jeho pomocí pořídit nové stroje či související software.

Podporované aktivity:

 • pořízení nových strojů a zařízení

Příjemce podpory:

 • drobný podnik s max. 3-letou podnikatelskou historií nebo se splněním pravidla tzv. druhé šance

Uznatelné náklady:

 • nákup strojů a zařízení, HW a technologií včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu
 • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie – tablety, software)

Forma a výše podpory:

 • dotace 100 tis. – 225 tis. Kč
 • 45 % způsobilých výdajů

Příjem plných žádostí od 1.6.2015 do 31.10.2015.